Drawing of adult azalea leafminer.

Adult moth of the azalea leafminer, Caloptilia azaleela (Brants), Gracillariidae, LEPIDOPTERA

bar = 1 cm.